Nếu bạn hiểu rõ về thiết bị của bạn, hãy sử dụng bộ lọc để tìm đúng Cốc sạc nhanh hơn. Hãy thận trọng, chú ý loại cổng hổ trợ để tránh mua về không dùng được do không có cáp phù hợp